Nồi nấu thuốc bắc điện công nghiệp
Nồi sắc thuốc bắc bằng điện Nồi sắc thuốc bắc bằng điện chuyên dùng cho các đơn vị chuyên cung cấp thuốc bắc, thuốc nam; các cửa hàng thuốc gia truyền, phòng đông y cần sử dụng nhiều thuốc sắc… Sản phẩm …